• Meer dan 84'000 positieve recensies
  • Meer dan 240'000 bestellingen per jaar
Het product werd aan uw winkelwagen toegevoegd.
Naar de winkelwagen

Is de aantrekking tussen magneten even groot als de afstoting?

De aantrekking tussen magneten is iets sterker dan de afstoting. Dat ligt aan de uitrichting van de elementaire magnetische deeltjes in de magneet in de beide gevallen. Zowel de aantrekking als ook de afstoting van magneten nemen bij toenemende afstand zeer sterk af.

Inhoudsopgave
Illustratie – magneet met normale uitrichting van de elementaire magnetische deeltjes
Normale uitrichting van de elementairmagneetjes
Wanneer twee gelijke magneten elkaar aanraken is de aantrekking tussen twee ongelijke polen ca. 5-10% groter dan de afstoting van gelijke polen.
Dit liegt aan de uitrichting van de magnetische deeltjes in een magneet. In een enkele magneet liggen de elementaire magneten ongeveer parallel aan elkaar. Hoe regelmatiger de magnetische deeltjes zijn uitgericht, des te hoger is de "kracht" van de magneet.

Aantrekking tussen magneten

Illustratie – twee magneten die elkaar aantrekken
Betere uitrichting van de magnetische deeltjes bij aantrekking
Wanneer twee ongelijke magneetpolen elkaar aantrekken ondersteunt de ene magneet de parallele uitrichting van de elementaire magnetische deeltjes in de andere magneet. Allebei de magneten worden daardoor een beetje sterker.

Afstoting tussen magneten

Illustratie – twee magneten die elkaar afstoten
Slechtere uitrichting van de elementaire magnetische deeltjes bij afstoting
Stoten twee gelijke magneetpolen elkaar echter af, dan stoort de ene magneet de parallele uitrichting van de elementaire magnetische deeltjes in de andere magneet. Beide magneten worden daardoor een beetje zwakker. Beweegt men ze echter weer ver genoeg van elkaar weg, dan vinden ze weer hun oorspronkelijke rangschikking en daardoor ook hun oorspronkelijke sterkte terug.

Bij toenemende afstand tussen twee magneten worden de elementaire magnetische deeltjes nauwelijks meer door de andere magneet beïnvloed. De aantrekking is dan bijna even groot als de afstoting (zie onderstaande tabel).

Concreet rekenvoorbeeld

Een rekenvoorbeeld met onze grootste schijfmagneet S-45-30-N bevestigt: de aantrekking (blauw) van een magneet is iets sterker dan de afstoting (roze). Op een afstand van 4 cm liggen zowel de aantrekkende als ook de afstotende kracht bij ca. 5 kg.

Afstand Aantrekking Afstoting
0 cm 78 kg 72 kg
1 cm 30 kg 28 kg
2 cm 15 kg 14 kg
4 cm 5 kg 5 kg

x-as = afstand [mm]
y-as = kracht [kg]
blauwe curve = aantrekking
roze curve = afstoting

Opmerking: De aangegeven houdkracht van 78 kg voor deze magneet baseert op een handmatige meting. In de shop geven wij de houdkracht daarentegen officieel met "slechts" 69 kg aan. Deze waaarde hebben wij met een wiskundige formule berekend. Wij geven in de shop steeds de laagste van de beide waardes aan om teleurstellingen te vermijden (zie FAQ pagina over de meting der houdkracht).

Indien u nadere informatie over het thema aantrekking/afstoting tussen magneten zoekt, is het wetenschappelijke artikel uit het Journal of Magnetism and Magnetic Materials de moeite waard om te lezen. In het engelstalige artikel met de titel "Equations for the approximate calculation of forces between cuboid magnets" werd door medewerkers van de RWTH Aken een eenvoudige formule voor de ongevere berekening van de krachten tussen magneten ontwikkeld.

Uitwerkingen in de praktijk

Zowel de aantrekkende als ook de afstotende kracht nemen met toenemende afstand dus zeer snel af. Het is daarom alleen met zeer veel grote magneten mogelijk zware voorwerpen zoals bedden door afstoting zwevende te houden.
Ter vergelijking: In het klantenproject Stoel met magnetische vering werden 8 stuks van onze schijf S-45-30-N gebruikt, alleen maar om een kleine stoel magnetisch te lageren. In het klantenproject kan men ook prachtig zien, dat magneten, die elkaar afstoten, een geleiding nodig hebben, aangezien ze zich anders omdraaien en aan elkaar klikken.

Aanschouwelijke voorbeelden

Klantenprojecten, die zich speciaal bezig houden met het thema afstoting vindt u in de trefwoordenlijst onder "Afstoten". Onderstaand een voorbeeld.


Meer informatie over magneten

Wanneer u meer over magneten en hun eigenschappen wilt weten, vindt u bijvoorbeeld op deze FAQ pagina's waardevolle informatie: