• Meer dan 84'000 positieve recensies
  • Meer dan 240'000 bestellingen per jaar
Het product werd aan uw winkelwagen toegevoegd.
Naar de winkelwagen

Waar bevindt zich zich de noordpool van een magneet?

De noordpool van een magneet kan op verschillende manieren worden bepaald. Hier stellen wij u enige mogelijkheden voor om uit te vinden, waar zich welke pool van een magneet bevindt.
Inhoudsopgave

Magnetische polen met app bepalen

Het bepalen van magnetische polen gaat nu sneller dan ooit. Gewoon onze Pole Detector app op uw mobiel laden, dan de mobiel op de gewenste zijde van de magneet richten en prompt wordt getoond om welke pool het gaat.
Alle informatie over onze app en de betreffende downloadlinks hebben wij op de volgende pagina voor u samengesteld:

Magnetische polen met huis-tuin-en-keukenvoorwerpen bepalen

Magneet en draad

De noordpool van een magneet is die pool, die – voor zover de magneet vrij kan draaien – in de richting van het noorden wijst. Dit kan men bijvoorbeeld demonstreren, door meerdere magneten aan elkaar te klikken en aan een stuk garen op te hangen.
Aangezien echter tegenovergestelde magneetpolen elkaar aantrekken, volgt hieruit, dat de noordpool van de wereld eigenlijk een magnetische zuidpool is – en dat is inderdaad zo.


Kompas

Bovendien kan men de noordpool van een magneet met behulp van een kompas bepalen: Het uiteinde van de naald, dat normaal gesproken naar het zuiden wijst, wordt door de noordpool van de magneet aangetrokken.


Nog meer ideeën voor het bepalen van de pool van een magneet vindt u in ons klantenproject „Het eenvoudigste kompas ter wereld“.

Definitie van noord- en zuidpool

De noord- en zuidpool van een magneet worden als volgt gedefinieerd: De magnetische veldlijnen lopen altijd van de noord- naar de zuidpool. Preciezer gezegd: De veldlijnen lopen loodrecht van het oppervlak van de noordpool van de magneet af en krommen zich naar de zuidpool, totdat ze loodrecht op het oppervlak van de magnetische zuidpool aankomen. In het magnetisch materiaal zelf lopen de veldlijnen echter weer naar het uitgangspunt aan de noordpool terug en vormen zo een gesloten kring.

Pluspool en negatieve pool van een magneet

Er wordt in samenhang met permanente magneten ook vaak over "pluspool" en "minpool" gesproken. Met de "pluspool" wordt in de omgangstaal de noordpool bedoeld, omdat de veldlijnen hiervandaan starten. Fysisch gezien is dat echter niet correct, want het magneetveld van een permanente magneet is een zuiver dipoolveld. Dat betekent dat er geen magnetische ladingen (electronen) zijn, die als enkele pool zouden kunnen worden opgevat, maar altijd uitsluitend magneten met een noord- en een zuidpool. Noord- en zuidpool van een permanente magneet zijn gelijkwaardig. Daarom bestaan er ook geen monopolen.